IES Clara Campoamor - Secundaria
Courses 
1º ESO - Educación Física - Curso 2015/16This course requires an enrolment key
1º ESO - Inglés Curso 2013-14This course requires an enrolment key
2º ESO - Ciencias de la Naturaleza - Curso 2013/14This course requires an enrolment key
2º ESO - Educación Física - Curso 2015/16This course requires an enrolment key
3º ESO - Biología y Geología - Curso 2013/14This course requires an enrolment key
3º ESO - Física y QuímicaThis course requires an enrolment key
3º ESO Grupos A, B, C, D, Div - Educación Física Curso 2013/14This course requires an enrolment key
3º ESO PMAR - Ámbito Lingüístico-SocialThis course requires an enrolment key
3º ESO PMAR - Ámbito Científico Matemático - Curso 2015/16This course requires an enrolment key
3º ESO Tecnología
4 ESO Diversificación - Ámbito Lingüístico-Social
4º ESO - Biología y Geología - Curso 2013/14This course requires an enrolment key
4º ESO - Educación Física - Curso 2015/16This course requires an enrolment key
4º ESO A - Informática - Curso 2013/14This course requires an enrolment key
4º ESO B - Informática - Curso 2013/14This course requires an enrolment key
4º ESO C - Informática - Curso 2013/14This course requires an enrolment key
4º ESO Diversificación - Ámbito Científico Tecnológico - Curso 2015/16This course requires an enrolment key